top of page
78262.jpg

RHINOPLASTY
AUGMENTATION

การศัลยกรรมจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำเป็นการผ่าตัดเสริม "สัน" จมูกเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของจมูกตามความสมดุลของใบหน้า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสันจมูกต่ำมีหลายประเภท สามารถแก้ไขรูปร่างและขนาดเพิ่มความกลมกลืนของจมูกกับใบหน้านอกจากนี้การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำเป็นศัลยกรรมที่พบมากที่สุดของการเสริมจมูก

ปรึกษาฟรี
Payment Methods 
19238.jpg

RHINOPLASTY
AUGMENTATION

ศัลยกรรมเสริมจมูก

34843_edited.jpg

DEVIATED NASAL BRIDGE CORRECTION

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี้ยว

24436.jpg

LOW NASAL TIP CORRECTION

ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกต่ำ

33268.jpg

SHORT TIP CORRECTION

ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั้น/เชิด

27968.jpg

BLUNT NASAL TIP CORRECTION

ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่

20803.jpg

WIDE NASAL BRIDGE CORRECTION

ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกว้าง

VIEW MORE
22530.jpg

HOOKED BRIDGE CORRECTION

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้ม

VIEW MORE
8127.jpg

WIDE NASAL BRIDGE CORRECTION

ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกว้าง

VIEW MORE
Doctor's Clinic

IMPLANT

วัสดุเสริมจมูก

VIEW MORE
162158_edited.jpg

Precautions before and after surgery

ข้อควรระวังก่อนและหลังการผ่าตัด

VIEW MORE
bottom of page