top of page
19238.jpg

RHINOPLASTY
AUGMENTATION

ศัลยกรรมเสริมจมูก

ดั้งพุ่งโดนใจ เพิ่มมิติให้กับใบหน้า

ปรึกษาศัลยกรรม
31442.jpg

" เพิ่มเสน่ห์ให้กับใบหน้า ด้วยดั้งที่สั่งได้ดั่งใจ เลือกทรงได้ตามต้องการ

ศัลยกรรมเสริมจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำเป็นการผ่าตัดเสริม’สัน’จมูกเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของจมูกตามความสมดุลของใบหน้า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสันจมูกต่ำมีหลายประเภท สามารถแก้ไขรูปร่างและขนาดเพิ่มความกลมกลืนของจมูกกับใบหน้านอกจากนี้การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำเป็นศัลยกรรมที่พบมากที่สุดของการเสริมจมูก

สร้างความสมดุล

ให้กับใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับองค์รวมใบหน้า

จับภาพ.JPG

ศัลยกรรมจมูกแบบ Closed 

เหมาะสำหรับเคสที่ต้องการเสริมสันอย่างเดียว ไม่มีปัญหาอื่นๆเช่น ฐานกว้าง มีฮัมพ์ จมูกเบี้ยว แก้จมูก เป็นต้น

ศัลยกรรมจมูกแบบ Semi-Open

เหมาะสำหรับเคสที่ต้องการเสริมและตกแต่งปลายให้สวยงามมากยิ่งขึ้น โดยไม่มีปัญหาอื่นๆเช่น ฐานกว้าง มีฮัมพ์ จมูกเบี้ยว แก้จมูก เป็นต้น

ศัลยกรรมจมูกแบบ Open

เหมาะสำหรับเคสที่ต้องการเสริมสัน แต่งปลาย และปรับโครงสร้างจมูก แก้ปัญหาฐานจมูกใหญ่ จมูกมีลักษณะเบี้ยว หรือเคสแก้จมูก จำเป็นต้องทำแบบเทคนนิค Open เท่านั้น

ประเภทของศัลยกรรมจมูก

 • ศัลยกรรมจมูกเทคนิค Closed Rhinoplasty

 • ศัลยกรรมจมูกเทคนิค Open Rhinoplasty

 • ศัลยกรรมเสริมจมูก Rhinoplasty Augmentation

 • ศัลยกรรมแก้ไขสันจมูก Nasal Bridge Surgery

 • ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี้ยว Deviated Nasal Bridge Correction

 • ศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้ม Hooked Nasal Bridge Correction

 • ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกว้าง Wide Nasal Bridge Correction

 • ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูก Nasal Tip Surgery

 • ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกต่ำ Low Nasal Tip Correction

 • ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่ Blunt Nasal Tip Correction

 • ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลูกศร Arrowed Tip Correction

 • ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั้น/เชิด Short Tip Correction

 • ศัลยกรรมปีกจมูก Alar Plasty

รายละเอียดการผ่าตัด

ระยะเวลาพักฟื้น 

1 สัปดาห์

เวลาผ่าตัด

1 - 2 นาที

ตัดไหมหลังผ่าตัดประมาณ

7 วัน

วิธีวางยาชา

ยานอนหลับ - ยาสลบ

นอนโรงพยาบาล

ไม่มี

 • ศัลยกรรมเสริมจมูก+แต่งปลาย ครั้งแรก เริ่มต้น 5 ล้านวอน (ประมาณ 150,000 บาท)

 • ศัลยกรรมเสริมจมูก+แต่งปลาย เคสแก้ครั้งที่ 1 เริ่มต้น 6  ล้านวอน (ประมาณ 180,000 บาท)

 • ศัลยกรรมเสริมจมูก+แต่งปลาย เคสแก้ครั้งที่ 2 เริ่มต้น 7-10  ล้านวอน (ประมาณ 210,000-300,000 บาท)

 • ศัลยกรรมเสริมจมูก+แต่งปลาย เคสแก้ครั้งที่ 3 เริ่มต้น 8-15  ล้านวอน (ประมาณ 240,000-450,000 บาท)

 • กรณีเหลาฐาน/เหลาฮัมพ์/ตัดปีก เพิ่มจุดละ 1 ล้านวอนขึ้นไป

หมายเหตุ ราคาแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันออกไป ราคาดังกล่าวเป็นราคาทั่วไปเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเรทเงินวอน 0.030

ค่าผ่าตัดศัลยกรรม

โรงพยาบาลศัลยกรรมจมูกยอดนิยม

bottom of page