top of page

LIPOSUCTION

การกำจัดไขมันส่วนเกินเฉพาะส่วน

ปรึกษาศัลยกรรม

การกำจัดไขมันส่วนเฉพาะเกิน

การดูดไขมันด้วยการกำจัดไขมันนในแต่ละชั้น ซึ่งจะทำให้รูปร่างของคุณเพรียวบางสัดส่วนโค้งเว้าแน่นประชับ

รายละเอียดการผ่าตัด

ตัดไหมหลังผ่าตัด

14 วัน

เวลาผ่าตัด

3 ชั่วโมง

วิธีวางยาชา

ยาสลบ / ยานอนหลับ

01/ การศัลยกรรมหน้าท้องแบบ mini คืออะไร

(การวางยาชา: แบบยานอนหลับ | การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล : ไม่จำเป็น | ระยะพักฟื้น : 1 วันหลังการผ่าตัด

คือการทำให้รอบเอวกระชับด้วยการกำจัดผิวหนังหน้าท้องที่หย่อนยานซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีดูดไขมัน การทำศัลยกรรมหน้าท้องแบบ mini (การผ่าตัดหน้าท้องแบบเล็ก ไม่มีการย้ายตำแหน่งสะดือ) คือ การตัดผิวหนังหน้าท้องบริเวณใต้สะดือ ไม่เพียงแต่ให้ผลในแง่ของการดูดไขมันเท่านั้น แต่ยังช่วยกระชับเรือนร่างให้เข้ารูป เป็นวิธีที่สะดวกสบายกว่าการผ่าตัดกระชับหน้าท้องทั่วไป อีกทั้งยังมีอันตรายและผลข้างเคียงน้อยกว่า เวลาพักฟื้นตัวเร็วกว่าเช่นเดียวกับเวลาในการผ่าตัดที่สั้น

ดูดไขมัน.jpg

วิธีผ่าตัด

การศัลยกรรมหน้าท้องแบบ mini ไม่เพียงแต่กำจัดไขมันส่วนเกินเท่านั้น แต่ยังกำจัดผิวหนังหน้าท้องที่หย่อนยาน ทำให้มีรอบเอวที่เล็กกระชับขึ้นด้วย

1. กำหนดพื้นที่ผิวหยังที่หย่อนยานเพื่อการกำจัดต่อไป

2. ตัดผิวหนังหย่อนยานใต้สะดือ

3. เย็บแผลโดยใช้ไหมผูกเป็นปมเป็นอันๆ ชนิดสองชั้นบริเวณที่ผ่าตัด

KakaoTalk_20210829_124625741_03.jpg

02/ การศัลยกรรมหน้าท้องคืออะไร

(การวางยาชา: แบบยานอนหลับ | การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล : ไม่จำเป็น | ระยะพักฟื้น : 1 วันหลังการผ่าตัด

หลังการดูดไขมันส่วนเกินออกจากช่องท้องแล้ว ผิวหนังจะห้อยย้อยลงมา คล้ายการฟุบตัวของลูกโป่งที่ถูกปล่อยลม ดังนั้นจึงจำเป็นต้งผ่าตัดยกกระชับหน้าท้อง (abdominoplasty) เพื่อกำจัดผิวหนังที่หย่อนยานหลังการดูดไขมันส่วนเกิน โดยสามารถปรับปรุงเรือนร่างให้มีสัดส่วนกระชับเข้ารูปด้วยการผ่าตัดยกกระชับหน้าท้องจากด้านหน้า สีข้าง ถึงด้านหลัง ปัญหาผิวหย่อนยานหลังคลอดบุตรหรือการตั้งครรภ์ การควบคุมอาหารและการดูดไขมันไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่แก้ไขให้กลับมามีรูปร่างปกติดังเดิมได้ยาก กรณีนี้การผ่าตัดยกกระชับหน้าท้องจะเข้าไปกำจัดไขมันก่อนเป็นอย่างแรก จากนั้นจึงตัดผิวหนังที่หย่อนยาน

วิธีผ่าตัด

ถ้าผิวหนังหน้าท้องมีความหย่อนคล้อยอย่างมาก ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีีดูดไขมัน ในกรณีนี้การผ่าตัดยกกระชับหน้าท้องร่วมกับการดูดไขมันช่วยให้รอบเอวเล็กลงได้

1. กำหนดพื้นที่ผิวหนังที่หย่อนยานเพื่อการกำจัดต่อไป

2. กรีดสะดือและกำจัดไขมันบริเวณช่องท้องและเอว

3. กำจัดผิวหนังหย่อนคล้อยเพื่อการยกกระชับหน้าท้อง

4. เย็บแผลโดยใช้ไหมผูกเป็นปม

03/ การศัลยกรรมยกกระชับต้นแขนคืออะไร

(การระงับความรู้สึก: แบบทั่วร่างกาย | การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล : ไม่จำเป็น | ระยะพักฟื้น : 1-2 วันหลังการผ่าตัด

หลังการดูดไขมันผิวหนังบริเวณต้นแขนจะหย่อนคล้อยขาดความกระชับ จุงต้องทำการผ่าตัดยกกระชับต้นแขน เพื่อตัดส่วนที่ห้อยย้อยหลังการดูดไขมันออก การผ่าตัดนี้ช่วยให้ต้นแขนเรียบเนียนแน่นกระชับ การผ่าตัดยกกระชับต้นแขนกำจัดไขมันบริเวณหัวไหล่ร่วมกับการกำจัดผิวหนังหย่อนคล้อยจึงทำให้ต้นแขนเรียบเนียนกระชับในทุกการเคลื่อนไหว

KakaoTalk_20210829_124625741_02.jpg

วิธีผ่าตัด

1. กำหนดพื้นที่ผิวหนังที่หย่อนยานเพื่อการกำจัดต่อไป

2. ตัดผิวหนังต้นแขนด้านในที่ห้อยย้อย

3. เย็บแผลบริเวณที่ถูกตัดออกด้วยวิธีใช้ไหมผูกเป็นปมเป็นอัน ๆ ชนิดสองชั้น

04/ การศัลยกรรมยกกระชับต้นขาคืออะไร

(การระงับความรู้สึก: แบบนอนหลับ | การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล : ไม่จำเป็น | ระยะพักฟื้น : 1-2 วันหลังการผ่าตัด

การกำจัดผิวหนังหย่อนคล้อยหลังการดูดไขมัน เพื่อการยกกระชับต้นขาให้ดูเรียวงาม การผ่าตัดยกกระชับต้นขา คือ การกำจัดไขมันในชั้นต่างๆ อย่างทั่วถึง ร่วมกับการกำจัดผิวหนังที่ห้อยย้อยทำให้ต้นขาด้านในเพรียวบางเข้ารูป

KakaoTalk_20210829_124625741_01.jpg

วิธีผ่าตัด

1. กำหนดพื้นที่ผิวหนังที่หย่อนยานเพื่อการกำจัดต่อไป

2. ตัดผิวหนังต้นขาด้านในที่ห้อยย้อย

3. เย็บแผลบริเวณที่ถูกตัดออกด้วยวิธีใช้ไหมผูกเป็นปมเป็นอัน ๆ ชนิดสองชั้น

bottom of page